МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Тэргүүлэгчид хуралдав

2017-12-02 23:57
Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг 2017 оны 11-р сарын 30-ны өдөр хуралдаж сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 5 дугаар хуралдааныг 2017 оны 12 дугаар сарын  14-ны өдрийн “Пүрэв” гарагт  сумын төвд  хуралдуулахаар товлон зарлаж;
  • Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нөхөн сонгуулийн дүн, сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн тухай
  • Сумын ИТХ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, цаашдын зорилтын тухай
  • Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, 2017 ны үндсэн чиглэлийн биелэлт, эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн тухай
  • Сумын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2017 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах, 2017 оны төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл, 2018 оны төсвийн төслийн тухай
  • Сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2018 оны төлөвлөгөө батлах тухай
  • ”Хүрэлдэй”, “Арцат” малчдын бүлгийн хариуцан хамгаалж буй талбайн ан, амьтан хамгаалах тухай хүсэлт хэлэлцэх
  • Тусгай зориулалтаар агнуулах агнуурын амьтны төлбөр, хураамжийн хэмжээг тогоох тухай асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр тус тус шийдвэрлэв.

2017-12-02 23:57

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд