МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Эрхзүйн сургалт зохион байгууллаа

2019-11-12 15:40
Сумын хэмжээнд зарлагдсан "Эрхзүйн боловсролыг иргэн бүрт" сарын аяны хүрээнд "МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ" хуулийн хүрээнд сумын төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Тус сургалтанд 68 төрийн албан хаагч оролцлоо. Сургалтын хүрээнд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017-2019 оны ажлын тайлан мэдээлэл, Төлөөлөгчдийн өдрийн тайланг давхар хүргэж ажиллаа.

2019-11-12 15:40


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд