МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

"ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ӨДӨР" үйл ажиллагаа явагдаж байна.

2019-10-24 20:26
Мөнххайрхан сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолын дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд "Төлөөлөгчдийн өдөр" үйл ажиллагааг төлөвлөсний дагуу өнөөдөр эхэллээ. Энэхүү үйл ажиллагаа нь багуудын ИНХ-ын дарга нарыг оролцуулсанаараа онцлог болж байна. 
Өнөөдөр сумын нийт Төлөөлөгчид, Багуудын ИНХ-ын дарга нарт сумын цаг үеийн ажлын мэдээллийг сумын Орлогч дарга Ц.Ганболд, Хурлын ажлын мэдээлийг сүүлийн 3 жилийн байдлаар нэгтгэн Хурлын дарга Я.Очир хүргэлээ. Мөн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Б.Түвшинзориг "ХАСХОМ" гаргахад анхаарах зүйлсийн талаар, Эрхзүйн ажилтан Ц.Тунгалаг "Зөрчлийн тухай хууль"-аар сургалт зохион байгууллаа.
Сумын эрчим хүчний байцаагч Д.Маамбаа цахилгааны үнэ тариф, мөрдөгдөж байгаа холбогдох тогтоолыг танилцуулж холбогдох мэдээллийг хүргэлээ.

2019-10-24 20:26
Хурлын дарга Я.Очир мэдээлэл хийж буй байдал

Сумын Орлогч дарга Ц.Ганболдын мэдээлэл

Эрхзүйн ажилтан Ц.Тунгалаг, Зөрчлийн тухай хуулийн сургалт

Эрчим хүчний үнэ тариф, шинээр гарсан тогтоолын талаарх мэдээлэл


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд