МӨНХХАЙРХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Аялах богцоо хүлээнгэн өглөө

2019-11-04 15:10
Төлөөлөгчдийн өдөр үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдсан ДЭВЖЭЭ тэмцээний гэрийн даалгаварт байгууллагуудын хийж ирсэн аялах богцыг мэдээллээр баяжуулан 4 багаас сонгогдсон Төлөөлөгч нарт хүлээлгэн өглөө. Энэхүү богц нь тогтмол аялах бөгөөд сар бүр мэдээллээр баяжуулан Төлөөлөгч нар сонгогдсон тойргынхоо иргадад төрийн болон орон нутгийн ажлын мэдээллийг тогтмол хүргэж байх боломжтой.
Богцод хурлын зүгээс ажлын тайлан 2016-2019 оны, 2019 оны хагас жилийн тогтоол шийдвэрийн эмхэтгэл, санал хүсэлт бичих дэвтэрийг зааврийн хамт, санал хүсэлт бичих бал зэргийг богцдоо орууллаа.

2019-11-04 15:10


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд